- THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT TỦ BIẾN TẦN MÁY GIẤY(CAMBODIA)