- THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN HT XỬ LÝ NƯỚC THẢI(ĐỒNG NAI)